образование image
29.10.2010г., Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ
Първа професионално-квалификационна степен

30.01. 2009г. – 30.09. 2009г.
ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Магистър-експерт и учител по Информационни технологии в началните класове

11.09.2000г. – 17.10. 2001г.
ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Професионална квалификация – Учител по английски език в начален етап

21.09.1992 г. – 25.10.1993 г.
ВПИ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Специализация на тема: „Съвременни подходи в обучението и възпитанието в началното училище”

01.09.1981г. – 30.07. 1985г
ВПИ Благоевград
Магистър – Начална училищна педагогика
I BUILT MY SITE FOR FREE USING