квалификация image
     Участия в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво:

 • Сертификат за участие в Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 14-16 юни, 2019 г., кредит - 1

 • Удостоверение за участие в обучение на тема: „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата”, Благоевград, 2019 г., кредит – 2

 • Удостоверение за участие в тренинг на тема: „ Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи”, 2018 г., кредит – 1

 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Развитие на ключови компетентности у ученици в начален етап в контекста на новите учебни програми”, 2017 г., кредит - 1

 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес”, 2017 г., кредит – 0,5

 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „ Социални умения и емоционална интелигентност – как да ги формираме и развиваме”, 2016 г., кредит – 0,5

 • Сертификат за успешно преминат квалификационен курс на тема ""Превенция на бедствията и авариите, 2015 г.

 • Сертификат за преминато обучение на тема: "Работа с видео и звук", 2011 г.

 • Сертификат за участие в обучителен семинар на тема: "Гражданско образование за часа на класа - за начален етап на образование", 2011 г.

 • Удостоверение за професионално обучение - курс "Компютърна грамотност", 2008 г.

 • Certificate - Intensive course of English at the Mayflower College, England, 01-Sep-08 - 12-Sep-08

 • Certificate of Attendance, Teaching Training Seminar - "Personalising your Language Classroom - Interactive Whiteboard: Capture your Students'  Attention Using the Latest Technology in the EFL Classroom", 2008 г.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING