проекти imageпроекти imageпроекти image
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

1. Проект "Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението ", 2018/2019 г. – 10 открити уроци по английски език.
Осмо СУ „Арсени Костенцев” от учебната 2018/2019 година е със статут на „иновативно училище”. Иновативният модел, по който работя в часовете по английски език с учениците от 2 г (вече 3 г) клас, се базира на интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението.
Прилагам нови методи за преподаване -  игри, учене чрез театър, групова работа, проектна учебна дейност, обърната класна стая. Основна цел на съвременните методи е да подобрят не само учебния процес, но и ефективността на образователната система.
Използвам информационните технологии като средство за съвременно и модерно обучение. Обучението с помощта на компютър е актуален и ефективен начин на образование.
Интердисциплинарен подход в уроците по английски език - интегрирани уроци с интердисциплинарен подход по английски език  провеждаме в компютърния кабинет. Това са различни уроци, проведени без учебници, тетрадки и химикалки, а с помощта на компютъра. Обучението по чужд език придобива нов облик. В компютърния кабинет атмосферата е нова, коренно различна, средата е мотивираща, иновационна, желана територия за придобиване на знания и умения. Традиционният урок е заменен с качествено нов, който предполага повишен интерес и емоционална познавателна активност.

2. Проект "Твоят час" - Забавен английски език, юни, 2017/2018 учебна година
 
3. Проект „Успех” - Математиката – забавна и интересна, 2015/2016 учебна година
 
4. Проект „Успех” – Аз съм българче, юни, 2013/2014 учебна година

      
I BUILT MY SITE FOR FREE USING