Светла Писарева

старши учител - начален етап

Име: Светла Атанасова Писарева
Местоживеене: Благоевград
Месторабота: Осмо СУ „Арсени Костенцев”, Благоевград
Професия: начален учител, преподавател по английски език в начален етап
тел.:  +359 889 037 081
e-mail: svetlapisareva@abv.bg
общи сведения image
образование image
29.10.2010г., Тракийски университет, Стара Загора, ДИПКУ
Първа професионално-квалификационна степен

30.01. 2009г. – 30.09. 2009г.
ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Магистър-експерт и учител по Информационни технологии в началните класове

11.09.2000г. – 17.10. 2001г.
ЮЗУ „Неофит Рилски” гр. Благоевград
Професионална квалификация – Учител по английски език в начален етап

21.09.1992 г. – 25.10.1993 г.
ВПИ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград
Специализация на тема: „Съвременни подходи в обучението и възпитанието в началното училище”

01.09.1981г. – 30.07. 1985г
ВПИ Благоевград
Магистър – Начална училищна педагогика
квалификация image
     Участия в обучения, семинари, курсове и други форми на училищно и извънучилищно ниво:

 • Сертификат за участие в Седма международна научна конференция „Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи”, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 14-16 юни, 2019 г., кредит - 1

 • Удостоверение за участие в обучение на тема: „Методика за обучение на децата и учениците по безопасност на движението по пътищата”, Благоевград, 2019 г., кредит – 2

 • Удостоверение за участие в тренинг на тема: „ Внедряване на облачните технологии като средство за решаване на образователни задачи”, 2018 г., кредит – 1

 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Развитие на ключови компетентности у ученици в начален етап в контекста на новите учебни програми”, 2017 г., кредит - 1

 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „Иновативност и интерактивност. Приложение на интерактивните методи в съвременния образователен процес”, 2017 г., кредит – 0,5

 • Удостоверение за допълнително обучение на тема: „ Социални умения и емоционална интелигентност – как да ги формираме и развиваме”, 2016 г., кредит – 0,5

 • Сертификат за успешно преминат квалификационен курс на тема ""Превенция на бедствията и авариите, 2015 г.

 • Сертификат за преминато обучение на тема: "Работа с видео и звук", 2011 г.

 • Сертификат за участие в обучителен семинар на тема: "Гражданско образование за часа на класа - за начален етап на образование", 2011 г.

 • Удостоверение за професионално обучение - курс "Компютърна грамотност", 2008 г.

 • Certificate - Intensive course of English at the Mayflower College, England, 01-Sep-08 - 12-Sep-08

 • Certificate of Attendance, Teaching Training Seminar - "Personalising your Language Classroom - Interactive Whiteboard: Capture your Students'  Attention Using the Latest Technology in the EFL Classroom", 2008 г. • Писарева С., Уроците по английски език във втори клас – иновативни и забавни, Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи, Електронен сборник с научни доклади от Седма международна научна конференция 14-16 юни 2019 г. на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2019

 • Писарева С., Информационные технологии – вызов учителям начальных классов, Информационныe технологии в образовательном процесе начальной школы - Материалы межвузовской научно-практической конференции, 2010 г.

 • Писарева С., Използване на компютърни презентации в обучението по английски език в началните класове, Информационни технологии в обучението в I – IV клас, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010

 • Писарева С., Интегриран урок по английски език „Bulgaria – a paradise country”, „Интегрирано обучение в началните класове, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010
проекти imageпроекти imageпроекти image
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ

1. Проект "Модел за формиране на ключови компетентности чрез интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението ", 2018/2019 г. – 10 открити уроци по английски език.
Осмо СУ „Арсени Костенцев” от учебната 2018/2019 година е със статут на „иновативно училище”. Иновативният модел, по който работя в часовете по английски език с учениците от 2 г (вече 3 г) клас, се базира на интегриране на информационните технологии и използване на съвременни методи в обучението.
Прилагам нови методи за преподаване -  игри, учене чрез театър, групова работа, проектна учебна дейност, обърната класна стая. Основна цел на съвременните методи е да подобрят не само учебния процес, но и ефективността на образователната система.
Използвам информационните технологии като средство за съвременно и модерно обучение. Обучението с помощта на компютър е актуален и ефективен начин на образование.
Интердисциплинарен подход в уроците по английски език - интегрирани уроци с интердисциплинарен подход по английски език  провеждаме в компютърния кабинет. Това са различни уроци, проведени без учебници, тетрадки и химикалки, а с помощта на компютъра. Обучението по чужд език придобива нов облик. В компютърния кабинет атмосферата е нова, коренно различна, средата е мотивираща, иновационна, желана територия за придобиване на знания и умения. Традиционният урок е заменен с качествено нов, който предполага повишен интерес и емоционална познавателна активност.

2. Проект "Твоят час" - Забавен английски език, юни, 2017/2018 учебна година
 
3. Проект „Успех” - Математиката – забавна и интересна, 2015/2016 учебна година
 
4. Проект „Успех” – Аз съм българче, юни, 2013/2014 учебна година

      
извънкласни дейности imageизвънкласни дейности imageизвънкласни дейности image
 • Посещение на театрални постановки и Коледно парти в драматичен театър“ Никола Вапцаров“;

 • Посещение на кварталната библиотека;

 • Участие в коледния благотворителен базар;

 • Екскурзия до град Велинград.
лични постижения imageлични постижения imageлични постижения image
Награди:

 • Грамота от кмета на община Благоевград Атанас Камбитов по повод 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 2019 г.;
 
 • Грамота от Сдружение на българските начални учители за показан висок професионализъм и всеотдайност при подготовката на ученици за провежданите от СБНУ състезания през учебната 2018/2019 година;
 
 • Грамота от кмета на община Благоевград Атанас Камбитов за дарени хранителни помощи за бедни деца и семейства в кампанията „Приятели, нашите връстници гладуват, да спрем това!”, 14.05.2019 г.

Владимир Шопов - 3 г клас, удостоен със стипендия "5-ти октомври" за високи постижения в областта на математиката

Награди и призове от престижни математически състезания:

златен медал на Националното математическо състезание „Европеско кенгуру”, първо място в математическия турнир „Иван Салабашев”, първо място на Международно състезание „Черноризец Храбър”, първо място на „Математика без граници”. На 30 юни 2019 г. на финала на „Математика без граници”в град Несебър Владимир Шопов спечели златен медал и купа - второ място.

Read More  

Марая Попова, Владимир Шопов и Станислав Стефанов

ученици от 3 г клас

Постигнаха максимален брой точки на националното финално състезание на СБНУ, 2019 г. и получиха грамота от Сдружението на българските начални учители.

Божидара Илиева

ученичка от 3 г клас

Златен медал – Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфееви таланти”, 2018 г.; сертификат за успешно представяне в международното математическо състезание "Математика без граници".

Read More  

Атанас Самаров

ученик от 3 г клас

първо място, жанр-поезия в XVII Национален конкурс „Бог е любов” – 2018/2019 г. ; 2 златни и 1 сребърен медал – Коледно състезание по плуване.

ученици от 3 г клас

9 ученици от 2 г клас постигнаха максимален брой точки 50 на състезанието по английски език "Аз общувам с Европа".

 • Blagoevgrad, Bulgaria

This is a content page where you can freely add any content such as text, images, links, etc. You can edit all of this text and replace it with what you want to write. Use the advanced editor to design this content page. 

Edit your content page from the Pages tab by clicking the edit button. 

I BUILT MY SITE FOR FREE USING